BrmBrm2
Všetko o autách

Prvé parou poháňané automobily sa objavili už v roku 1880. Prvý automobil, ktorý prekonal rýchlosť 100 km/h, však mal elektrický pohon. V 20. storočí sa automobily poháňané benzínom alebo naftou stali najvýznamnejším dopravným prostriedkom


zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/Automobil (15.4. 2016)


zdroj: https://www.autonjeri.com/ (15.4. 2016)

Elektromobil alebo EV je automobil používajúci pre svoj pohon elektrickú energiu. Ako zdroj energie používa obvykle akumulátor, ktorý musí byť pred jazdou nabitý z externého zdroja. Od kapacity akumulátora závisí dojazd elektromobilu.zdroj:https://sk.wikipedia.org/wiki/Elektromobil(22.4.2016)